16 Oct

Referent Ochrany Ovzdu Jobs Vacancy in Sto Mělník

Position
Referent Ochrany Ovzdu
Company
Sto
Location
Mělník Sulawesi Tengah
Opening
16 Oct, 2018 30+ days ago

Sto Mělník urgently required following position for Referent Ochrany Ovzdu. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Referent Ochrany Ovzdu Jobs Vacancy in Sto Mělník Jobs Details:

Firma:
Město Mělník, IČ 00237051, http://www.melnik.cz


Místo výkonu práce:
náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1, okr. Mělník


Komu se hlásit:
Oddělení personální a mzdové, tel.: +420 315 635 430;431

Vlastnosti volného místa


Směnnost:
Jednosměnný provoz


Pracovněprávní vztah:
Plný úvazek


Minimální stupeň vzdělání:
Vyšší odborné


Doba zaměstnání:
od 1.12.2018


Mzdové rozpětí:
od 18 810 do 28 320 Kč/měsíc


Vhodné pro:
Absolventy středních škol

Poznámka k volnému místu:
- výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší v rozsahu stanoveném zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů, vč. provádění specializovaných kontrol a státního dozoru nad plněním povinností daných právními předpisy o ochraně životního prostředí a vydávání opatření a rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností stanovených právními předpisy o ochraně životního prostředí.
  • výkon státní správy v rozsahu zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
  • fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let,
  • bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT:
  • přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče; datum a místo narození uchazeče; statní příslušnost; místo trvalého pobytu uchazeče; číslo občanského průkazu; datum a podpis uchazeče
K PŘIHLÁŠCE SE PŘIPOJÍ TYTO DOKLADY:
  • strukturovaný životopis, motivační dopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
TERMÍN DORUČENÍ PŘIHLÁŠKY:15.11.2018 do 10:00hod. na Městský úřad Mělník, personální a mzdové oddělení, nám. Míru 1, 276 01 Mělník, bližší informace na tel.:315 635 430,431


Jobs Vacancy Related to Referent Ochrany Ovzdu: