20 Sep

Mana Projektu Jobs Vacancy in Mikupex Trade Ostrava

Position
Mana Projektu
Company
Mikupex Trade
Location
Ostrava MO
Opening
20 Sep, 2018 30+ days ago

Mikupex Trade Ostrava urgently required following position for Mana Projektu. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Mana Projektu Jobs Vacancy in Mikupex Trade Ostrava Jobs Details:

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - manažer projektu v Oddělení hodnocení pro Moravskoslezský kraj, v Územním odboru IROP pro Moravskoslezský kraj, Centra pro regionální rozvoj České republiky, v oboru služby 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Základní informace:
 • Místem výkonu služby je Ostrava.
 • Služební místo je systemizováno na dobu určitou, do 31.12.2023.
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31.12.2021, s možností dalšího prodloužení.
 • Předpokládaný nástup na služební místo je 15. listopad 2018.
 • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Na tomto služebním místě není vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi.

Náplň činnosti na služebním místě:
 • hodnocení projektových žádostí v IROP pro období 2014-2020, od hodnocení projektu při příjmu projektové žádosti až po přípravu podkladů pro vydání právního aktu (posouzení přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí, věcné hodnocení, analýza rizik, ex-ante kontrola)
 • provádění závěrečného ověření způsobilosti u integrovaných projektů (ITI, CLLD)
 • poskytování poradenské a konzultační činnost žadatelům o dotaci po podání projektové žádosti
 • administrace změn v projektech a příprava podkladů pro změny
 • práce s IS MS2014+ a zadávání dat
 • účast na kontrolách a auditech
 • spolupráce na metodické podpoře programu
 • možná prezentační činnost na seminářích pro žadatele
Nabízíme (benefity):
 • stabilní zaměstnání s širokou možností profesního a osobního rozvoje, pružnou služební doba, 5 týdnů dovolené + další dny volna (např. 5 tzv. „sickdays“), příspěvek na stravování, moderní pracovní prostředí a zajímavé finanční motivace dle pracovních výkonů.

Doručení žádosti:
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 5. 10. 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu:

Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice

nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID mt6427q.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „1037 Výběrové řízení na služební místo odborný rada - manažer projektu OH Moravskoslezský kraj Centra pro regionální rozvoj České republiky“.

Celý text oznámení a veškeré přílohy ke stažení naleznete zde:

http://www.crr.cz/cs/crr/uredni-deska-volna-mista

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Centra pro regionální rozvoj České republiky.


Jobs Vacancy Related to Mana Projektu:

25Nov

Ruby Rails Junior Jobs Vacancy in Enrian Partners Praha. Enrian Partners Praha opening great career opportunity and jobs vacancy for Ruby Rails Junior position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Nov, 2018. You get notebook, cell phone, can make use of the office in town centre (but won't have to most of the time, many of us work remotely). Co budeš dělat:.... ... Continue reading -->


27Sep

Junior Konzultant Oce Podniku Jobs Vacancy in Company Praha. Company Praha opening great career opportunity and jobs vacancy for Junior Konzultant Oce Podniku position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 27 Sep, 2018. We have many foreigners in our team. Každý den se budeš učit nové věci na smysluplných projektech. Budeš se neustále učit nové věci, komunikovat s klienty od... ... Continue reading -->


 • Company: Company
 • Location: Praha A
 • Added: před více než 30 dny

18Dec

Communication Specialist Senior Copywriter Jobs Vacancy in Heaven Labs Praha 10. Heaven Labs Praha 10 opening great career opportunity and jobs vacancy for Communication Specialist Senior Copywriter position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Dec, 2018. Tvuj hlas bude hlasem Many. Neomezená zásoba MANY a ostatních nápojů po celou pracovní dobu. Navrhnou a rozvíjet další komunikační plány a projekty (např.... ... Continue reading -->


30Nov

Konn Projektov Mana Commerce Jobs Vacancy in Expando Třinec. Expando Třinec opening great career opportunity and jobs vacancy for Konn Projektov Mana Commerce position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 30 Nov, 2018. Dohled nad projekty. Práci na zajímavých projektech. Co budeš dělat.... ... Continue reading -->


06Nov

Technolog Mont Linky Jobs Vacancy in Schaeffler Production Svitavy. Schaeffler Production Svitavy opening great career opportunity and jobs vacancy for Technolog Mont Linky position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Nov, 2018. As a partner to all of the major automobile manufacturers, as well as key players in the aerospace and industrial sectors, we offer you many development... ... Continue reading -->