20 Sep

Odborn Asistent Asistentka Stavu Popula Studi Katedry Sociologie Jobs Vacancy in Masarykova Univerzita Brno

Position
Odborn Asistent Asistentka Stavu Popula Studi Katedry Sociologie
Company
Masarykova Univerzita
Location
Brno JM
Opening
20 Sep, 2018 30+ days ago

Masarykova Univerzita Brno urgently required following position for Odborn Asistent Asistentka Stavu Popula Studi Katedry Sociologie. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Odborn Asistent Asistentka Stavu Popula Studi Katedry Sociologie Jobs Vacancy in Masarykova Univerzita Brno Jobs Details:

MASARYKOVA UNIVERZITA

DĚKAN FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na 2 místa

odborného asistenta / odborné asistentky pro Ústav populačních studií a Katedry sociologie


Úvazek: 1,0

Nástup: od 1. 1. 2019

Přihlášky: do 20.10.2018


Jaká bude Vaše práce?

 • Výzkumná činnost v oblasti populačních disciplín;
 • výuka v českém i anglickém jazyce na bakalářském a magisterském stupni studia;
 • vedení bakalářských a magisterských diplomových prací;
 • podíl na životě a chodu pracoviště.

  Profesní a osobnostní předpoklady:
 • Ph.D. v oboru sociologie; schopnost kvalifikačního růstu, nejlépe aktuální směřování k habilitaci;
 • oblasti zaměření na výuku a výzkum: populační studia, sociologie rodiny, demografie, metodologie sociálně-vědního výzkumu, statistická analýza dat, realizace longitudinálních výzkumů a analýza longitudinálních dat;
 • relevantní publikační činnost v oboru;
 • schopnost přednášet v angličtině;
 • schopnost spolupráce ve výuce a výzkumu.

  U nás získáte:
 • zázemí úspěšné vzdělávací a výzkumné instituce;
 • přátelské prostředí.

  Podklady k výběrovému řízení:
 • motivační dopis;
 • životopis a kopie dokladů o dosažené kvalifikaci;
 • souhrn publikačních aktivit za posledních 5 let ve struktuře používané RIV;
 • přehled zahraničních stáží a pobytů, seznam nejvýznamnějších aktivních účastí na mezinárodních konferencích;
 • seznam projektů vědy a výzkumu, které v posledních 5 letech uchazeč vedl nebo na jejichž řešení participoval;
 • seznam vyučovaných kurzů a vedených bakalářských a magisterských diplomových prací během posledních 2 let.

  Přihlášky s požadovanými dokumenty k výběrovému řízení zašlete na adresu Fakulta sociálních studií MU, personální oddělení, Bc. Eva Dopplerová, Joštova 10, 602 00 Brno. Uzávěrka pro podání přihlášek je 20.10.2018. Bližší informace je možno získat na personálním oddělení fakulty u paní Bc. Evy Dopplerové, tel. 549 493 349.

  Informace o Ústavu populačních studií naleznete na internetových stránkách: https://www.fss.muni.cz/about_us/workplace/vyz_ups/ups_about


Jobs Vacancy Related to Odborn Asistent Asistentka Stavu Popula Studi Katedry Sociologie: