16 Oct

Referent Referentka Odd Len Hospoda Majetkem Odboru Odlou Pracovi Jobs Vacancy in Pro Zastupov Cech Majetkov Brno

Position
Referent Referentka Odd Len Hospoda Majetkem Odboru Odlou Pracovi
Company
Pro Zastupov Cech Majetkov
Location
Brno JM
Opening
16 Oct, 2018 30+ days ago

Pro Zastupov Cech Majetkov Brno urgently required following position for Referent Referentka Odd Len Hospoda Majetkem Odboru Odlou Pracovi. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Referent Referentka Odd Len Hospoda Majetkem Odboru Odlou Pracovi Jobs Vacancy in Pro Zastupov Cech Majetkov Brno Jobs Details:

Územní pracoviště Brno

Úřad pro zastupová ní státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) hledá vhodné kandidátky a kandidáty na pozici

referent/referentka od dělení Hospodaření s majetkem odboru Odloučené pracoviště Zlín

požadavky na uchazeče:
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor právní výhodou
praxe výhodou
zkušenosti se správou majetku výhodou
ekonomické a právní povědomí
zkušenosti ve státní správě výhodou
výhodou znalost zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České re publiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů a základní orientace v ostatních předpisech týkajících se předmětné problematiky
aktivní přístup k řešení problémů, samostatnost, spolehlivost, komunikační schopnosti, pečlivost, velmi dobrá schopnost komunikace a týmová práce
znalost práce s PC ( MS Office, ASPI, I nternet)
státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
trestní bezúhonnost
splnění podmínek ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb.

charakteristika pracovního místa:
k omplexní zajišťování správy majetku, jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem disponování s tímto majetkem v působnosti odloučeného pracoviště

Platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Předpokládaný nástup: dohodou , pracovní poměr na dobu – zástup za mateřskou dovolenou
Místo výkonu práce: Zlín
Pracovní místo je vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem , podrobným popisem praxe a motivačním dopisem zasílejte do 1 0 . listopadu 201 8 na adresu:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno
Radomíra Ondrášková
Příkop 11
602 00 Brno
nebo na e-mail: radomi ra.ondraskova@uzsvm.cz

V případě, že nebudete vyrozuměni do 30 dnů od data ukončení příjmu přihlášek, nepostupujete do dalšího kola výběrového řízení.

Upozornění:
Úřad si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběro vého řízení, důvody takového rozhodnutí. Úřad si dále vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů nebo prodloužit termín výběrového řízení.


Jobs Vacancy Related to Referent Referentka Odd Len Hospoda Majetkem Odboru Odlou Pracovi: